Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji

Film opisuje glavne istorijske događaje iz perspektive dečaka. Njegovo kazivanje, jezgrovito i jednostavno, otkriva svu apsurdnost i laž sveta „van porodice“. Priča je o revoluciji koja se dogodila 1945. godine, zajedno sa narodnim oslobođenjem. Sa nacionalnom revolucijom dogodila se jedna manja – revolucija unutar porodice. Film govori šta ostaje od porodice koja ulazi u revoluciju i šta ostaje od revolucije koja ulazi u porodicu.

Film "Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji" gledamo u utorak, 20.9. u 1:00!