Sutjeska

Teritorija jugoslovenske Republike Bosne i Hercegovine, 1943. Nakon što se saznalo da nemačke trupe stižu u Jugoslaviju, na pomolu je velika bitka koja bi mogla da odnese mnogo žrtava. Partizanski vođa Tito (R. Burton) svestan je opasnosti u kojoj se nalaze on i njegovi ljudi: njih dvadeset hiljada, zajedno sa centralnom bolnicom, opkoljeno je u bosanskim šumama šestostrukim neprijateljem. Uslediće teške borbe, prilikom jednog proboja i sam Tito će biti ranjen, a mnogo hrabrih ljudi će da pogine...