Pozorišna veza

Međunarodna gangsterska trojka, nakon uspešno odrađene pljačke u Beču, dolazi u Jugoslaviju. Namera im je da se privremeno sklone na neutralan teren, a jedan član bande hoće, da posle dužeg vremena, poseti bolesnog oca. Drugi u Beogradu sretne stare prijatelje iz podzemlja koji mu ponude unosan posao. U taj posao se uključi i treći član grupe, Poljak... Uz pomoć Interpola, beogradski SUP uspešno zatvara krug oko troje kriminalaca.