Obožavani Ljubiša Samardžić u ulogama života

Partizanska eskadrila, 1. 6., 21:45

Partizanska vojska je po mnogo čemu inferiornija od odlično organizovane nemačke. Međutim, grupa komandanata počela je da stvara ono što se u početku činilo nemogućim, naime svoje vazduhoplovstvo. U vreme treće neprijateljske ofanzive, 1942. godine, na avionima raznih tipova koje su oteli od neprijatelja, ovi ljudi su vodili neravnopravnu zračnu borbu, udarajući neprijatelja tamo gde je smatrao da je neranjiv.

Kozara, 1. 6., 23:55

U junu 1942. godine, Nemci i njihovi saradnici preduzimaju ofanzivu protiv partizana i njihovog vrhovnog štaba u šumama planine Kozare, u severnoj Bosni. Jake neprijateljske snage stežu obruč oko Kozare, a partizani se pokušavaju probiti. Otežavajuća im je okolnost što moraju brinuti o ranjenicima i izbeglicama, stoga se male grupice odlučuju sakriti u zemunicama, nadajući se da će ih zaobići nemačko čišćenje terena.

Razvod na određeno vreme, 2. 6., 21:35

Problemi svremenog življenja jedne porodice iskazani na komičan način kroz bračne dogodovštine, ljubavne nesporazume, razvod zbog stana, avanture na letovanju…

Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja, 2. 6., 23:15

U selu Mrduša Donja u Dalmatinskoj zagori organizuje se amaterska predstava Šekspirovog Hamleta. Odnosi u predstavi se u iznenađujućoj meri preklapaju sa onima koje glumci Šekspirovih likova imaju u stvarnosti. Tako će da se ispostavi da je bahati lokalni politički moćnik Bukara, koji svoju moć crpi iz svoje partizanske prošlosti, zapravo uopšte jedva bio partizan.