Bitka na Neretvi

Početkom 1943. godine 11 nemačkih i italijanskih divizija, jedno ustaško udruženje i 18.500 četnika Draže Mihajlovića počeli su sa sprovođenjem plana „Vajs 1” za uništavanje partizanskih jedinica. Pritisnuti nadmoćnijim neprijateljem, partizani sa Vrhovnim štabom i 4.500 ranjenika i tifusara našli su se u okruženju u dolini Neretve. Ostao je samo jedan most, na čijoj drugoj strani su čekale jake četničke snage spremajući se za pokolj ranjenih boraca, tifusara i naroda. Tito naređuje rušenje mosta. Iznenađeni neprijatelj prebacuje svoje snage na sever, očekujući da će partizani pokušati da probiju tamošnji obruč. Međutim, u toku samo jedne noći, partizani su podigli improvizovani most pored porušenog i prešli na drugu stranu Neretve, izigravajući neprijatelja, a u odlučujućem obračunu četničke snage su doživjele definitivan vojno-politički poraz u Drugom svetskom ratu.